متوسطه دوره دوم

.

متوسطه دوره اول

.

پیش‌دبستان و دبستان

.

پیش‌ثبت‌نام سال تحصیلی 1400-1399

پیش‌دبستان و دبستان

در اندیشه‌ام انتخاب خانه‌ای است تا در آن رشد کنم و موفقیت‌هایم را در آسمان آن جستجو نمایم.
مدرسه ای که صدای زنگ صبحگاه آن نوید یک روز پر تلاش و با نشاط دیگر است در پاسخ به اشتیاق من و تامین آرامش خاطر والدین دلسوزم

متوسطه دوره اول

در اندیشه‌ام انتخاب خانه‌ای است تا در آن رشد کنم و موفقیت‌هایم را در آسمان آن جستجو نمایم.
مدرسه ای که صدای زنگ صبحگاه آن نوید یک روز پر تلاش و با نشاط دیگر است در پاسخ به اشتیاق من و تامین آرامش خاطر والدین دلسوزم

متوسطه دوره دوم

در اندیشه‌ام انتخاب خانه‌ای است تا در آن رشد کنم و موفقیت‌هایم را در آسمان آن جستجو نمایم.
مدرسه ای که صدای زنگ صبحگاه آن نوید یک روز پر تلاش و با نشاط دیگر است در پاسخ به اشتیاق من و تامین آرامش خاطر والدین دلسوزم

بادا که به دریا برسد کوشش این رود
با دانش و ایمان بشویم همره موعود

37
کادر تمام وقت
309
دانش‌آموزان
63
معلمان
8
ساعات فعالیت مدرسه

ارزش‌های موعود

تیم مدیریتی

مهدی نظریزاده

مهدی نظریزاده

مدیر عامل مجتمع

کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

محمود یزدانی

محمود یزدانی

مدیر دوره اول متوسطه

دانشجوی دکترای ادبیات فارسی دانشگاه تهران

محسن نظریزاده

محسن نظریزاده

مدیر دبستان

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مهدی رجبی

مهدی رجبی

مدیر دوره دوم متوسطه

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

بهرنگ غلامحسینی

بهرنگ غلامحسینی

مدیر واحد تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد مدیریت

فیلم‌های آموزش مجازی

متوسطه دوره دوم

متوسطه دوره اول

آموزش آنلاین دوره اول متوسطه