آشنایی بیشتر با مجتمع موعود

اينجا يک خانه است و ما يک خانواده ايم

فعاليت هاي فرهنگي

ساخت مدرسه در قلعه گنج کرمان

اردوها و باردید

کلاس ها و فعالیت های فوق برنامه

قرارمون اینجاست

دوستی ها و خاطره ها

یادتونه چقد براتون مهم بود

بازارچه خیریه

فعاليت هاي پايه دوازدهم

موفقیت ها

نقش مشاور در مجتمع آموزشي موعود