گالری عکس مجتمع موعود

گالری عکس مجتمع موعود

اخبار / مشاوره / . . .

اخبار / مشاوره / . . .

اخبار / مشاوره / . . .

جلسه اولیا توسط مسئول آموزش آقای فدایی و مشاوره پایه دهم آقای مودی

جلسه اولیا توسط مسئول آموزش آقای فدایی و مشاوره پایه دهم آقای مودی به اطلاع می رساند دبیرستان موعود به همت مسئول آموزش جناب آقای فدایی و مسئول

راه های ارتباطی با مقاطع

دبستان و پیش دبستانی

نشانی : * شیخ فضل‌الله غرب به شرق، قبل از خروجی ستارخان
خیابان همایون‌پور، خیابان خارک، نپش کوچه اکبری

تلفن :66551432
کد پستی :1455875631
ارتباط بافضای‌مجازی :09356137666
روابط عمومی و ثبت نام مجتمع: 66538032

متوسطه دوره اول

نشانی : * شیخ فضل الله غرب به شرق ،  دسترسی محلی 
  قبل از خروجی یادگار امام ، ابتدای کوچه ذوقی ،  پلاک23 

تلفن :66519215 -66538069
کد پستی :1459874544
ارتباط با دفتر مجتمع :44218222
روابط عمومی و ثبت نام مجتمع :66538032

متوسطه دوره دوم

نشانی : * شیخ فضل الله غرب به شرق ، دسترسی محلی
قبل از خروجی یادگار امام ، نبش بن بست افشار،   پلاک 1

تلفن :66515879- 66515871
کد پستی :1459874543
ارتباط با دفتر مجتمع :44218222
روابط عمومی و ثبت نام مجتمع :66538032