علی باقری معین | طراح سايت mouood

مهارت ها: HTML و CSS و JS و Py و React و وردپرس – ادوب ها
موفقیت ها: حضور در شبکه های یک، پنج و مستند
سوابق کاری: مدیر عامل شرکت زیرال ایده و مدیر فنی مجموعه ورنا