مراسم پرفیض زیارت عاشورا

❇️ موضوع: مراسم پرفیض زیارت عاشورا

احب اللهِ من احب حسینا
🌸 حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:
🌸 دوستدار حسین، محبوب خداست

🌹 زمان مراسم : سه شنبه 20 اردیبهشت
🕖 ساعت شروع: ۷ صبح
❤️ بانی: پایه پازدهم