ویژه تمامی اولیا و دانش آموزان بالای
13
سال

تقریباً تمامی دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم موعود

اکثریت کادر دبستان و متوسطه دوره اول و دوم موعود

گروههای مختلف اولیا از تمامی پایه‌های مجتمع آموزشی موعود

*کارگاه دارای حداقل سه مربی تسهیل‌گر برای حداکثر ۲۰ نفر است.

  • تخفیف شرکت پدر و مادر باهم :
    10%
  • تخفیف شرکت پدر و مادر به همراه فرزند بالای ۱۴ سال :
    20%
  • حدود مبلغ پرداختی شما برای پذیرایی :
    50%