لوگوی مدرسه موعود

مجموعه مدارس موعود

رسالت ما ساختن خانه‌ای برای تجربه‌ی مسئولیت‌پذیری، خودباوری، اندیشه‌ورزی، مهربانی و دینداری است.