لوگوی مدرسه موعود

معرفی آقای مهدی نظری زاده

تحصیلات
 • کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی با پایان‌نامه طراحی مدل مدیریت کیفیت جامع مدارس براساس مدل مدیریت کیفیت اروپا
 • دوره مربیگری مهارت‌های زندگی در دانشگاه تهران
 • دوره‌های واقعیت درمانی مقدماتی و پیشرفته از موسسه بین المللی ویلیام گلسر
 • مدیر و از موسسین مجتمع آموزشی موعود
 • معاون آموزشی دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران
 • مدیر پروژه استاندارد سازی دبیرستان انرژی اتمی و مجموعه مدارس سلام
 • مدیر عامل و از موسسین موسسه فرهنگی و آموزشی میعاد دانش پژوهان
 • مدیر و از موسسین مجمع علمی دانش آموزان نمونه و مجمع علمی نخبگان

مدارس :

 • سلام تجریش
 • سلام دیباجی
 • سلام یاسین
 • سلام فرمانیه
 • سلام ندای اندیشه
 • مفید یک
 • علامه حلی یک
 • علامه حلی نه
 • شیخ مفید
 • روشنگر
 • فرهنگ نوین
 • موسسه خدمات علمی رزمندگان
 • مرکز المپیاد بنیاد شهید تهران
 • موسسه معراج اندیشه
 • مرکز مشاوره شریف
 • مسئول پایه اول و دوم دبیرستان انرژی اتمی
 • مسئول پایه دوم دبیرستان‌های سلام تجریش و علامه امینی مسئول پایه سوم دبیرستان موعود
 • مسئول پایه چهارم نمونه دولتی امام صادق (ع) منطقه ۹
 • مسئول پیش دانشگاهی در مجمع علمی دانش آموزان نمونه
 • استاد دوره‌های آموزشی دبیران، کارکنان و مدیران مدارس سلام
 • دبیر آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های کار تیمی
 • دبیر دین و زندگی سال اول، دوم و سوم در دبیرستان انرژی اتمی و دبیر دین و زندگی سال چهارم در دبیرستان موعود